Cấu tạo của bếp từ

Cấu tạo của bếp từ bao gồm 2 bộ phận quan trọng nhất là  mạch công suất và cuộn cảm (hay còn gọi là vòng cảm ứng). Ngoài ra, còn có các ... Continue Reading →